T’esperem   cada   25   de   desembre   nevi,   plogui,   fred o   faci   sol   davant   del   pas   nivell   de   Calella   (davant del    “Santi’s    Bar”    o    de    la    zona    on    hi    han    les barques)   a   les   11:45h   del   migdia   per   fer-nos   una remullada dins el mar.
T’esperem   cada   25   de   desembre   nevi, plogui,    fred    o    faci    sol    davant    del    pas nivell    de    Calella    (davant    del    “Santi’s Bar”   o   de   la   zona   on   hi   han   les   barques) a   les   11:45h   del   migdia   per   fer-nos   una remullada dins el mar.